Đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp
ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD  VIỆT NAM
 
Công tác đào tạo để trở thành nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp là một yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ bảo vệ của Công ty SCD Việt Nam. Vì vậy, Công ty đã chú trọng từ khâu tuyển chọn người và đào tạo trở thành nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Sau khi ra trường các học viên phải nắm vững, đồng thời thực hiện được các yêu cầu là: Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, xử lý tốt các tình huống; Nắm vững những nội dung nội dung cơ bản của pháp luật có liên quan; Có kỹ năng giao tiếp, tôn trọng khách hàng và biết sử dụng thành thạo võ thuật khi cần thiết cũng như công cụ hỗ trợ trong công việc….
 
Trong quá trình đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty SCD Việt Nam có sự tham gia giảng dạy về lý thuyết và thực hành của chuyên gia bảo vệ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công An có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công An.
 
I. Chương trình đào tạo:
 
            Trong thời gian học lý thuyết, học viên được đào tạo các môn học sau:
 
1.      Nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp
2.      Pháp luật cơ bản
3.      Công tác PCCC
4.      Sơ cấp cứu ban đầu
5.      Võ thuật tự vệ
6.      Động tác điều lệnh và nghi thức trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp
7.      Tiếng Anh giao tiếp
 
II. Thời gian đào tạo -  02 tháng, trong đó:
 
-         01 tháng học lý thuyết
-         01 tháng học thực hành

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0927837777